Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Nhật tăng cường đợt 1 năm 2021

I. Đối tượng tham gia lóp học: - Tất cả sinh viên lớp CĐ20A-TA đã hoàn tất chương trình Ngoại ngữ 2 môn Tiếng Nhật nhưng chưa học TNTC; II. Thời gian và thời lượng giảng dạy: 1. Ngày khai giảng: Ngày 10 tháng 5 năm 2021 2. Thòi lượng giảng dạy: 150 tiết, học 3 buổi trong tuần từ 17h30 đến 20h15. Để lạ...