Thông báo tuyển sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 2 – năm học 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 2 - năm học 2019-2020. Trình độ A1 và A2 cho các HSSV hệ Trung cấp và Cao đẳng Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường đợt 1 năm học 2019-2020

I. Đối tượng học sinh: - Tất cả học sinh đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC. - Tất cả học sinh đã học TATC nhưng thi chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh do nhà trường tổ chức. - Tất cả học sinh thuộc diện được miễn TATC1 được quy định trong Quy định số 686/QyĐ-NSG ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2015. II. Thời gian và thời lượng giảng...