Thông báo thu học phí đào tạo trung cấp, cao đẳng khóa 20, 21 Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông bảo ngày 24/08/2022 của Trường Cao đằng Bách khoa Nam Sài Gòn về mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp, cao đằng theo tín chỉ khóa 20, 21, năm học 2022 - 2023; Căn cứ Thông báo sẻ 96/TB-NSG ngày 26/05/2022 của trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về các khoản thu khác năm học 2022 - 2023. 311 ...