Khảo sát nhu cầu học liên thông Cao đẳng của học sinh Trung cấp

Khảo sát nhu cầu học liên thông cao đẳng của học sinh Trung cấp hệ đầu vào Trung học cơ sở có tham gia học chương trình văn hóa phổ thông. Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo khảo sát thông tin đối với sinh viên Cao đẳng khóa 2018-2021

Nội dung khảo sát: - Khảo sát nhu cầu học liên thông bậc đại học; - Khảo sát nhu cầu việc làm sau tốt nghiệp; - Khảo sát về việc làm đối với những sinh viên đã tìm được việc làm. Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận ...