Nghị định về lương tối thiểu vùng năm 2019

Nghị định về lương tối thiểu vùng 2019: Có những điểm mới gì?

Nghị định về lương tối thiểu vùng 2019: Có những điểm mới gì?

– Thông thường thì khoảng cuối năm, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng để áp dụng từ ngày 01/01 của năm sau. Ví dụ, như năm 2017, tới ngày 07/12/2017 Chính phủ mới ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để áp dụng từ ngày 01/01/2018.

– Dự kiến, từ giờ đến hết tháng 12/2018 Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2019.

– Theo Dự thảo của Nghị định này, thì quy định về lương tối thiểu vùng 2019 có những điểm thay đổi cơ bản như sau:

+ Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng: Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141); Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141); Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141); Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141).

+ Điều chỉnh Vùng của một số địa phương (danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị định).

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *