Bảo hiểm y tế

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước);

– Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám, chữa bệnh (100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2016).

Nội dung trên được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *