Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018

Lễ kết nạp Đảng viên mới 22/12/2018

     Căn cứ theo Quyết định số 34; 46; 47 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Minh. Vào lúc 14g00 ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đã tổ chức: Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng Trần Thành Kiên, Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Thị Kim Duyên và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho Đảng viên dự bị Trần Hữu Nhân.

     Đến tham dự Lễ kết nạp Đảng viên có sự góp mặt tham gia của Đồng chí Phạm Đức Khiêm – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng Trường Cao đẳngKinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; Đồng chí Tạ Thị Diệu Lê – Ủy viên UBKT Đảng bộ Sở; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh và sự góp mặt của tập thể Đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

     Đại diện Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Đồng chí Nguyễn Đình Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định kết nạp Đảng viên cho 3 quần chúng Trần Thành Kiên, Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Thị Kim Duyên. Sau nhận quyết định 03 đồng chí đã  tiến hành thực hiện nghi thức tuyên thệ, 03 đồng chí đã chính thực được công nhận đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định cho 3 quần chúng Trần Thành Kiên, Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Thị Kim Duyên

Đồng chí Nguyễn Đình Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định cho đồng chí Trần Thành Kiên

Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Luyến

Đồng chí Nguyễn Đình Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Luyến

Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên

Đồng chí Nguyễn Đình Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng đọc và trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên thực hiện nghi thức tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên thực hiện nghi thức tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp

    Đại diện Đảng bộ Trường Đồng chí Nguyễn Trí Dũng – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng lên giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ cho Đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường lên giao nhiệm vụ cho Đảng viên nới và phân công Đảng viên chính thức giúp đở cho đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng lên giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ cho Đảng viên dự bị.

    Đồng chí Phạm Đức Khiêm – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; Đồng chí Tạ Thị Diệu Lê – Ủy viên UBKT Đảng bộ Sở; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cũng đã phát biểu trong buổi lễ và có những bó hoa tươi thắm tặng cho 03 đồng chí Đảng viên mới.

Đồng chí Phạm Đức Khiêm - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Phạm Đức Khiêm – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Phạm Đức Khiêm - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tặng quà chúc mừng cho 3 đồng chí Đảng viên mới

Đồng chí Phạm Đức Khiêm – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tặng quà chúc mừng cho 3 đồng chí Đảng viên mới

Đồng chí Tạ Thị Diệu Lê - Ủy viên UBKT Đảng bộ Sở; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng cho 3 đồng chí Đảng viên mới

Đồng chí Tạ Thị Diệu Lê – Ủy viên UBKT Đảng bộ Sở; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng cho 3 đồng chí Đảng viên mới

    Đại diện cho 03 đồng chí vừa được kết nạp đồng chí Trần Thành Kiên – Phó trưởng phòng Đào tạo – Khảo thí  phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ kết nạp.

Đồng chí Trần Thành Kiên - Phó trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí cũng đã phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ kết nạp

Đồng chí Trần Thành Kiên – Phó trưởng phòng Đào tạo – Khảo thí phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ kết nạp

   Sau phần kết nạp đảng viên mới, Đồng chí Hà Thanh Tuyền – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ 5 – Phó Hiệu trưởng lên đọc quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Hữu Nhân.

Đồng chí Hà Thanh Tuyền - Ủy viên Đảng bộ, Bí thư chi bộ 5 - Phó Hiệu trưởng lên đọc quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Hữu Nhân

Đồng chí Hà Thanh Tuyền – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ 5 – Phó Hiệu trưởng lên đọc quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Hữu Nhân

   Như thế sau khi kết nạp 03 đồng chí đảng viên mới Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đã có 50 đảng viên được phân chia thành 05 chi bộ sinh hoạt. Đây là một bước tiến mới của Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trong năm 2018 này. Buổi lễ được kết thúc vào lúc 16g15 cùng ngày./.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ

Đại biểu và BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn chụp hình lưu niệm cùng 03 Đảng viên mới và 01 Đảng viên chính thức

Đại biểu và BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn chụp hình lưu niệm cùng Đảng viên mới và Đảng viên chính thức

Tập thể chi bộ 1 cùng với Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng với Đảng viên dự bị Nguyễn Văn Luyến

Tập thể chi bộ 1 cùng với Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng với Đảng viên dự bị Nguyễn Văn Luyến

Chi bộ 2 và Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 02 Đảng viên dự bị Trần Thành Kiên và Nguyễn Thị Kim Duyên

Chi bộ 2 và Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 02 Đảng viên dự bị Trần Thành Kiên và Nguyễn Thị Kim Duyên

Chi bộ 5 chụp hình lưu niệm cùng với Đảng viên chính thức Trần Hữu Nhân

Chi bộ 5 chụp hình lưu niệm cùng với Đảng viên chính thức Trần Hữu Nhân

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về