THAM QUAN THE SAILINGBAY BEACH RESORT

[KT] Lớp NHKS1K3 và NHKS2K3 đi kiến tập tại khách sạn và Resort tại Phan Thiết

[useyourdrive dir=”1apzdWEsMUZNl04f_4GioUIRotHRPLdY5″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” showfilenames=”1″ slideshow=”1″ showsharelink=”1″ roottext=”KIẾN TẬP THỰC TẬP CỦA LỚP NHKS1K3 VÀ NHKS2K3″]

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *