KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


Nhân sự Khoa Khoa học cơ bản

GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Khoa Khoa học cơ bản – Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 7 năm 2018 theo Quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 07 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Khoa học xã hội

» Xem thêm