CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Lê Thái DũngTrưởng khoaEmail: thaidung@namsaigon.edu.vn
2Lương Thị Phương ThảoPhó Trưởng khoaEmail: phuongthao@namsaigon.edu.vn
3Phan Thị Mai HuỳnhPhó Trưởng khoaEmail: maihuynh@namsaigon.edu.vn
4Huỳnh Ngọc Thái ChânGiảng viênEmail: huynhngocthaichan@gmail.com
5Trần Bình LộcGiảng viên
6Đậu Thị Hoài BắcGiảng viênEmail: hoaibac@namsaigon.edu.vn
7Lê Thị HồngGiảng viênEmail: lehong.hcmus@gmail.com
8Lê Bảo ThươngGiảng viênEmail: lethuong3293@gmail.com

Nhân sự Khoa Khoa học cơ bản