Khoa Khoa học cơ bản – Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 7 năm 2018 theo Quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 07 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Khoa học xã hội.

Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của 02 bộ môn thuộc Khoa;

Quản lý đội ngũ nhà giáo thuộc Khoa phụ trách;

Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy thuộc Khoa phụ trách. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học và thực nghiệm khoa học;

Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Bách khoa ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường

Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của 02 bộ môn thuộc Khoa;

Quản lý đội ngũ nhà giáo thuộc Khoa phụ trách;

Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy thuộc Khoa phụ trách. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học và thực nghiệm khoa học;

Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Bách khoa ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường

Sứ mệnh:
Hoàn chỉnh văn hóa THPT cho học sinh sau THCS tham gia học nghề nhằm phát triển nhân cách người lao động mới năng động sáng tạo, tích cực chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống xã hội, lao động sản xuất, tạo nền tảng cơ bản có chuyên sâu để người học tự học nâng cao suốt đời.
Đào tạo ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước hoặc nắm bắt các cơ hội đi lao động tại nước ngoài.
Tầm nhìn:
Khoa Khoa học cơ bản giữ vững vị thế là khoa mạnh của trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, là khoa nền tảng trong lĩnh vực giảng dạy các bô môn tự nhiên, xã hội và nghiên cứu khoa học.
Có môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực.
Các giá trị cơ bản
• Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên.
• Môi trường sáng tạo và đổi mới.
• Trách nhiệm xã hội cao.

» Giảng dạy các môn văn hóa trung học phổ thông theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, và Bộ Giáo dục – đào tạo.
» Giảng dạy tiếng Anh tổng quát cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (xem chi tiết)

Đội ngũ giảng viên Khoa đều đạt chuẩn về Chuẩn chuyên môn – Nghiệp vụ nhà giáo, tỷ lệ Thạc sỹ chiếm 50%, có lòng yêu nghề, gắn bó với Trường hơn 15 năm.

Nhân sự Khoa Khoa học cơ bản