Ke Hoach Dao Tao
Đăng bởi: Nguyễn Văn Luyến Thể loại: Kế hoạch, Kế hoạch đào tạo Tags: Hỏi đáp/Góp ý Một hỏi đáp/góp ý 0

Kế hoạch đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2023

CD23 – CHAM SOC SAC DEP.pdf
CD23 – CHAM SOC VA NUOI DUONG TRE.pdf
CD23 – COING NGHE KY THUAT CO KHI.pdf
CD23 – CONG CHUNG.pdf
CD23 – CONG NGHE KY THUAT CO DIEN TU.pdf
CD23 – CONG NGHE KY THUAT MAY TINH.pdf
CD23 – CONG NGHE KY THUAT O TO.pdf
CD23 – DICH VU PHAP LY.pdf
CD23 – DIEN CONG NGHIEP.pdf
CD23 – DUOC.pdf
CD23 – HO SINH.pdf
CD23 – HUONG DAN DU LICH.pdf
CD23 – KE TOAN.pdf
CD23 – KINH DOANH XUAT NHAP KHAU.pdf
CD23 – KY THUAT XAY DUNG.pdf
CD23 – QUAN TRI KINH DOANH.pdf
CD23 – QUAN TRI MANG MAY TINH.pdf
CD23 – QUAN TRI NHA HANG VA DICH VU AN UONG.pdf
CD23 – TAI CHINH DOANH NGHIEP.pdf
CD23 – TAI CHINH NGANH HANG.pdf
CD23 – THIET KE DO HOA.pdf
CD23 – TIENG ANH.pdf
CD23 – TIENG NHAT.pdf
CD23 – TIN HOC UNG DUNG.pdf
CD23- DIEU DUONG.pdf

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP

TC23 – BAO TRI VA SUA CHUA O TO.pdf
TC23 – CHAM SOC VA NUOI DUONG TRE.pdf
TC23 – CONGH NGHE KY THUAT CO DIEN TU.pdf
TC23 – CONG NGHE KY THUAT CO KHI.pdf
TC23 – CONG NGHE KY THUAT PHAN CUNG MAY TINH.pdf
TC23 – CONG NGHE O TO.pdf
TC23 – DIEN CONG NGHIEP VA DAN DUNG.pdf
TC23 – DIEU DUONG.pdf
TC23 – DUOC.pdf
TC23 – HO SINH.pdf
TC23 – HUONG DAN DU LICH.pdf
TC23 – KE TOAN DOANH NGHIEP.pdf
TC23 – KY THUAT CHE BIEN MON AN.pdf
TC23 – NGHIEP VI NHA HANG KHACH SAN.pdf
TC23 – QUAN LY DOANH NGHIEP.pdf
TC23 – QUAN TRI MANG MAY TINH.pdf
TC23 – THAM MY CHAM SOC SAC DEP.pdf
TC23 – THIET KE DO HOA.pdf
TC23 – TIN HOC UNG DUNG.pdf
TC23 – Y SI DA KHOA.pdf

 

 

KHDT
Kế hoạch đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2023

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.

0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết

Chia sẻ bài này

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận