Phòng Tổ Chức Hành Chính 2

Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức – Hành chính

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

STTHọ tênChức danhThông tin liên hệ
1Trần Thị Bạch ĐàoTrưởng phòngEmail: bachdao@namsaigon.edu.vn
2Lê Thị ThùyPhó Trưởng phòngEmail: lethithuy@namsaigon.edu.vn
3Nguyễn Văn LuyếnChuyên viênEmail: nguyenluyen@namsaigon.edu.vn
4Phạm Thị MinhChuyên viênEmail: phamminh@namsaigon.edu.vn
5Mai Anh ThyChuyên ViênEmail: anhthy@namsaigon.edu.vn

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về