TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

GIỚI THIỆU VỀ
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – GIỚI THIỆU VIỆC LÀM


Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp; thực hành – thực tậpgiới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên nhà trường; hỗ trợ công tác kiến tập giảng viên.

» Xem thêm