Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Nhật tăng cường đợt 1 năm 2021

I. Đối tượng tham gia lóp học: - Tất cả sinh viên lớp CĐ20A-TA đã hoàn tất chương trình Ngoại ngữ 2 môn Tiếng Nhật nhưng chưa học TNTC; II. Thời gian và thời lượng giảng dạy: 1. Ngày khai giảng: Ngày 10 tháng 5 năm 2021 2. Thòi lượng giảng dạy: 150 tiết, học 3 buổi trong tuần từ 17h30 đến 20h15. Để lạ...

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 1 năm 2021

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 1 năm 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 1/2021

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 1/2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh chứng chỉ Cambridge năm học 2020-2021

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh chứng chỉ Cambridge năm học 2020-2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường đợt 1 năm học 2020-2021

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường đợt 1 năm học 2020-2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh tăng cường đợt 4 năm 2020

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh tăng cường đợt 4 năm 2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp UD CNTT cơ bản khóa 4 năm 2020

Thông báo chiêu sinh lớp UD CNTT cơ bản khóa 4 năm 2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp UDCNTT cơ bản khoá 3 – năm học 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp UDCNTT cơ bản khoá 3 - năm học 2019-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận