Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 4 năm 2022

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 4 năm 2022 27111 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 2/2021

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 2/2021 Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra tin học, chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh sinh viên trung cấp, cao đẳng hệ chính quy. (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 16/QĐ-NSG...