Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khoá 3/2022

Nay Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo chiêu sinh các lớp Tin học ứng dụng như sau: Lớp tối 2,4: khai giảng ngày 26/9/2022 Lớp tối 3,5: khai giảng ngày 247/9/2022 Lớp chiều chủ nhật: 25/9/2022 1

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 2/2021

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 2/2021 Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra tin học, chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh sinh viên trung cấp, cao đẳng hệ chính quy. (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 16/QĐ-NSG...