[PM] Ôn thi trắc nghiệm UDCNTT Cơ bản

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN To view this content, you need to have JavaScript enabled in your browser.To do so, please follow these instructions. Loading... ...

[TLTK] hướng dẫn quy chế tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 05/2017/TT-BLĐTBXH NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY ĐỊNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG