Hoạt động giáo dục và đào tạo theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 12/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận ...