Những chính sách pháp luật có hiệu lực kể từ 04/2022

Từ ngày 01/04/2022, Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 chính thức có hiệu lực, giới hạn thời gian làm thêm giờ của người lao động sẽ có nhiều thay đổi: - Thời gian làm thêm giờ tối đa trong tháng tăng từ 40 giờ lên thành 60 giờ. Lưu ý: Chỉ áp dụng với trường hợp được sử dụng lao động làm thêm tối đa 300 giờ/năm. 1 ...