Những thông tin của các phòng chức năng

Thông báo mức thu học phí Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm học 2021-2022

Thông báo mức thu học phí Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm học 2021-2022 1.Học phí Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: 680.000 đồng/học viên 2. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 250.000 đồng/học viên

Thông báo triển khai đào tạo văn hóa khóa 5 cho học sinh Trung cấp khóa 21

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống djch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hộp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương tổ quốc tôi”

Thực hiện Quyết định số 662 -QD/BTGTW, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giảo Trung ương về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương tể quốc Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi với các nội dung như sau:

Kế hoạch thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp năm học 2021-2022

Đăng kí và thực hiện các công trình Nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp là một hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và cũng là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu trong hoạt động giáo dục, đào tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhằm: