KHOA NGOẠI NGŨ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
VỀ KHOA NGOẠI NGỮ

Khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 01 tháng 9 năm 2018 theo quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn của Hiệu trưởng nhà trường

» Xem thêm