1. Thời gian: 7g30 ngày 29/08/2019 (Thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường C – Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn (Số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM).
3. Đối tượng:
+ Lớp có sĩ số dưới 20 HS-HV: Cử 5 HS-SV tham gia.
+ Lớp có sĩ số trên 20 HS-HV: Cử 10 HS-SV tham gia.
4. Trang phục: Đồng phục nhà trường