HOẠT ĐỘNG - PHONG TRÀO

BIỂU MẪU - HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhà

Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị cơ sở Đoàn khu vực Địa bàn dân cư, cơ sở Đoàn khu vực Trường học thực hiện đề cử xét trao giải thưởng đảm bảo những yêu cầu sau: Hồ sơ đề cử được thực hiện theo hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn riêng, sẽ được […] Đọc tiếp

Thông tin thuộc về Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn, Thiết kế bởi Chi đoàn GV

09.388.399.76
Nhắn tin qua Facebook Gửi tin nhắn Zalo Gửi tin nhắn SMS