DANH SÁCH BAN CHẤP ĐOÀN TRƯỜNG
ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ NAM SÀI GÒN
(NHIỆM KỲ 2017-2019)

HÌNH ẢNH NHIỆM VỤ THÔNG TIN LIÊN HỆ
BÍ THƯ
Th.S Đặng Văn Lực
 – Phụ trách chung

– Phụ trách công tác chính trị tư tưởng

Số điện thoại: 0938839976
Email: vanluc@namsaigon.edu.vn
 

PHÓ BÍ THƯ
Trần Hữu Nhân

 – Phụ trách phong trào Số điện thoại: 0938144930
Email: huunhan@namsaigon.edu.vn
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Nguyễn Thị Nhung
  – Phụ trách công tác thanh kiểm tra công tác đoàn Số điện thoại: 0973715399
Email: nhungnguyen@namsaigon.edu.vn
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Lê Minh Nhật
  – Phụ trách công tác phát triển đoàn viên Số điện thoại: 01285651432
Email:
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Đỗ Hà Thanh
  – Phụ trách công tác đoàn vụ Số điện thoại: 01203472064
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Trần Thị Chinh
Số điện thoại: 0987933440
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Hồ Thị Kim Hương
Số điện thoại: 01252598525
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Thị Hồng An
Số điện thoại: 0972349773
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Lê Trung Hậu
Số điện thoại: 01289818806
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Trương Thị Ngọc Hiếu
Số điện thoại: 0969349450
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Hoàng Thập Tam Nhật
Số điện thoại: 0962090545
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Chí Công
Số điện thoại:
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Thanh Phúc
Số điện thoại:
Email:
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Văn Luyến
  – Phụ trách thông tin và truyền thông Số điện thoại: 0917919522
Email: nguyenluyen@namsaigon.edu.vn
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Đỗ Thị Xuân Mai
Số điện thoại: 0909493525
Email: