Kế hoạch xét danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Căn cứ vào thông báo Số: 989-TB/TĐTN-BTNTH vào ngày 24/07/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019;
Căn cứ vào kế hoạch Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018-2019, nay Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành kế hoạch triển khai kế hoạch tham gia phong trào xét tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp:

  • Báo cáo thành tích (theo mẫu).
  • Bảng điểm học tập, điểm rèn luyện có xác nhận của nhà trường và bản sao các văn bằng, chứng chỉ.
  • 02 ảnh 3 x 4cm.
  • Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2018 (Thứ 7).
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Đoàn Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.

2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến:

  • Báo cáo thành tích (theo mẫu file word).
  • Bảng điểm học tập, điểm rèn luyện có xác nhận của nhà trường và bản sao các văn bằng, chứng chỉ (File hình ảnh minh chứng).
  • Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 giờ 00 phút ngày 9/8/2018 (Thứ 6)
  •  Địa chỉ nhận hồ sơ: vanluc@namsaigon.edu.vn – Bí thư Đoàn Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.
[quote arrow=”yes”] Kế hoạch đính kèm: KH16-KẾ-HOẠCH-HỌC-SINH-3-RÈN-LUYỆN CẤP THÀNH.pdf
Mẫu báo cáo thành tích đình kèm: MAU16-KẾ-HOẠCH-HỌC-SINH-3-RÈN-LUYỆN CẤP THÀNH.docx
[/quote]