Trang Nguyen Hoc Duong 2018

Căn cứ theo Kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn về việc tổ chức Cuộc thi “Trạng nguyên học đường và sân khấu hóa rước Trạng” – Năm học 2017-2018 – Chủ đề: “Bản hùng ca sử Việt”;

Căn cứ theo quy định về gian đăng ký tham gia hạn chót là 17g00 thứ 3, ngày 10/4/2018. BTC đã tổng hợp được tổng số thí sinh đăng ký tham gia là 353 thí sinh.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THEO KHOA:

STTKHOASỐ LƯỢNG
1.Cơ khí xây dựng11
2.Công nghệ thông tin110
3.Sư phạm mầm non – Nữ công142
4.Y dược23
5.Kinh tế14
6.Du lịch43
7.Điện – Điện tử10
TỔNG CỘNG353

Ban tổ chức đã tiến hành phân chia danh sách trên thành 3 đợt thi (danh sách cụ thể được đính kèm bên dưới)

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để chuẩn bị điểm danh và nhận số báo danh.

Giờ tập trung cụ thể như sau:

» Đợt 1: 6g45 thứ 5 ngày 12/4/2018 – tại sân A (Bao gồm 118 thí sinh)

» Đợt 2: 8g15 thứ 5, ngày 12/4/2018 – tại sân A (Bao gồm 118 thí sinh)

» Đợt 3: 8g45 thứ 5, ngày 12/4/2018 – tại sân A (Bao gồm 117 thí sinh)

Lưu ý: Những thí sinh nào đến trể hơn so với giờ định coi như là tự ý bỏ cuộc, mọi vấn đề về sau sẽ không được giải quyết.


DANH SÁCH PHÂN CHIA ĐỢT THAM GIA CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN HỌC ĐƯỜNG NĂM 2018
Chủ đề “Bản hùng ca Sử Việt”

[embeddoc url=”https://namsaigon.edu.vn/doantruong/wp-content/uploads/2018/04/21-KH-Danh-sach-dang-ky-trang-nguyen-hoc-duong-2018.xlsx” height=”600px” download=”none” viewer=”microsoft”]

 

Trả lời