Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ôn lại những kiến thức thuộc các lĩnh vực mà ban tổ chức quy định. Nay Ban tổ chức gửi cho các thí sinh một số bộ đề cương để tham khảo.

Lưu ý: Đây là không phải là tất cả các kiến thức các thí sinh cần trang bị, thí sinh cần trang bị thêm những kiến thức khác theo đúng yêu cầu của BTC như sau:

– Những kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử Việt Nam.
– Những kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội Việt Nam
– Những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế Việt Nam
– Những kiến thức cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.
– Những kiến thức cơ bản về cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
– Những sự kiện về thể thao, văn hóa, giải trí…. của Việt Nam và Thế giới.

Trang Nguyen Hoc Duong 2018

 

Trả lời