04 thay đổi quan trọng mà DN và người tham gia BHXH cần lưu ý

04 thay đổi quan trọng mà DN và người tham gia BHXH cần lưu ý

Ngày 16/7/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình thu bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH.

Theo đó, Quyết định sửa đổi một số nội dung sau mà doanh nghiệp và người tham gia đóng bảo hiểm cần chú ý:

1. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ (bổ sung quy định về đóng BHXH tại công ty mẹ)

2. Lãi suất tính lãi chậm đóng được sửa đổi thành lãi suất tính lãi truy thu kỳ(%)

– Đối với truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nếu có thời gian trốn thuế trước ngày 01/01/2016 thì Kj được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với năm 2016, thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi thì kj được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính  theo tháng áp dụng đối với từng năm

– Trường hợp truy thu BHBB đối với trường hợp NLĐ về nước truy thu đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng thì mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm liền kề năm tính truy thu.

3. Đối tượng tham gia đóng BHYT chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ  bảo hiểm y tế. (quy định tại QĐ 595 với trường hợp này thì cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT)

4. Quyết định còn sửa đổi, bổ sung phụ lục liên quan đến các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH,hướng dẫn lập tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT


Quyết định 595/QĐ-BHXH: đính kèm

Quyết định 888/QĐ-BHXH: đính kèm

Chia sẽ bài này