Website Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ MrVina

Cung cấp sản phẩm và giải pháp cho Nông nghiệp CNC

Bạn phải làm gì?

Nhận và lập kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành và thực hiện sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí, vật tư theo yêu cầu từ Giám đốc công ty.
Tham gia trực tiếp quy trình lên kế hoạch sản xuất như kiểm soát kho, đặt hàng linh kiện, lắp ráp, kiểm thử sản phẩm công nghệ theo quy trình.
Tham gia trực tiếp việc xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định thực hiện 5S, ISO, an toàn lao đông – vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong Công ty.
Tham gia một số hoạt động liên quan đến sản xuất khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Chúng tôi cần gì ở bạn?

Có kiến thức cơ bản và kỹ năng tư duy tốt về cơ khí và sản xuất
Yêu thích, khát vọng theo đuổi và muốn trải nghiệm trong lĩnh vực trên
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, đáp ứng đúng thời hạn, và chịu được áp lực cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
Sức khỏe tốt, trung thực & có tâm huyết với công việc.
Có kinh nghiệm về máy móc, công cụ dụng cụ sản xuất (lợi thế).