CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – THƯ VIỆN

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Lục Hữu PhướcGiám đốcEmail: huuphuoc@namsaigon.edu.vn
2Đặng Văn LựcPhó Giám đốcEmail: vanluc@namsaigon.edu.vn
3Đinh Xuân ThaoChuyên viênEmail: dinhxuanthao@namsaigon.edu.vn
4Trần Ngọc LinhChuyên viênEmail: ngoclinh@namsaigon.edu.vn