TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – THƯ VIỆN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
VỀ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – THƯ VIỆN
  1. Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông, Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của trường.
  2. Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên trang web của Trường trong phạm vi phân cấp; bảo đảm bảo mật thông tin và an ninh mạng của nhà trường theo đúng quy định.
  3. Quản lý và bảo quản các tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và HSSV tiếp cận và truy cập thông tin một cách dễ dàng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH.