Thông báo chiêu sinh lớp lắp đặt tủ điện công nghiệp đợt 1 năm 2022

Thông báo chiêu sinh lớp lắp đặt tủ điện công nghiệp đợt 1 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu lớp lớp lập trình điều khiển tự động PLC đợt 1 năm 2022

Thông báo chiêu lớp lớp lập trình điều khiển tự động PLC đợt 1 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn Thẩm mỹ

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn Thẩm mỹ I. Đối tượng: tất cả học viên có nhu cầu từ 15 tuổi trở lên, đạt trình độ THCS trở lên phù hợp với ngành nghề đào tạo, có đủ sức khỏe học tập II. Các nghề chiêu sinh đào tạo 1. Trang điểm thẩm mỹ - Thời gian dào tạo: 3.5 tháng - Học phí: 3tr 2.. Kỹ thuật tạo kiểu tóc nữ - Thời gian dào tạo: 3 tháng ...

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Nhật tăng cường đợt 1 năm 2021

I. Đối tượng tham gia lóp học: - Tất cả sinh viên lớp CĐ20A-TA đã hoàn tất chương trình Ngoại ngữ 2 môn Tiếng Nhật nhưng chưa học TNTC; II. Thời gian và thời lượng giảng dạy: 1. Ngày khai giảng: Ngày 10 tháng 5 năm 2021 2. Thòi lượng giảng dạy: 150 tiết, học 3 buổi trong tuần từ 17h30 đến 20h15. Để lạ...

Thông báo chiêu sinh lớp Vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2021

Thông báo chiêu sinh lớp Vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận