Thông báo tuyển sinh Lớp Chăm sóc người cao tuổi theo Kỹ thuật Kaigo – Nhật Bản.

Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn thông báo tuyển sinh lớp ngắn hạn với nội dung cụ thể như sau: Tên nghề đào tạo: CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI (Theo kỹ thuật Kaigo của Nhật Bản) Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề (365 tiết). Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow ...

Thông báo chiêu sinh lớp lắp đặt tủ điện công nghiệp đợt 1 năm 2022

Thông báo chiêu sinh lớp lắp đặt tủ điện công nghiệp đợt 1 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu lớp lớp lập trình điều khiển tự động PLC đợt 1 năm 2022

Thông báo chiêu lớp lớp lập trình điều khiển tự động PLC đợt 1 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp Vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2021

Thông báo chiêu sinh lớp Vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận