Thông báo thời khóa biểu ôn tập thi liên thông đại học ngành Giáo dục mầm non

1. Lịch ôn tập: + Môn Toán sơ cấp: tối thứ ba, thứ năm các ngày 01/10 và 03/10/2019 - ThS. Lương Thị Phương Thảo + Môn Văn học trẻ em: tối thứ ba, thứ năm các ngày 08/10 và 10/10/2019 - Giảng viên: ThS. Đặng Thị Thu Hiền + Môn Phương pháp giáo dục khoa học cho trẻ: tối thứ ba, thứ năm các ngày 15/10 và 17/10/2019 - Giảng viên: ThS. Trần Thị Thắm...