NƠI CẬP NHẬT NHỮNG KẾ HOẠCH MỚI NHẤT

Tt Gdskgt&skss

Kế hoạch tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho Đoàn viên, Thanh niên năm học 2019-2020

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Cung cấp kiến thức và những kỹ năng về chăm sóc sức kh...

Đọc tiếp