Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp hệ Trung cấp tuyển sinh năm 2020

Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp Trung cấp tuyển sinh năm 2020 Bước 1: Truy cập trang website https://bom.to/danhsachlop Bước 2: Chọn hệ -> Trung cấp 2 năm Bước 3: Chọn khóa -> 20TC2 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận ...

Thông báo tạm hoãn nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 ngày 20/8/2020

Thông báo về việc tạm hoãn lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp niên khóa 2016-2020 và khóa 2018-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Danh sách học sinh buộc thôi học các lớp văn hóa các lớp văn hóa phổ thông năm học 2019-2020

Danh sách học sinh buộc thôi học các lớp văn hóa các lớp văn hóa phổ thông năm học 2019-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo khung giờ nhận bằng tốt nghiệp đợt ngày 11/8 – 13/8/2020 khóa Trung cấp năm 2018-2020

Thông báo khung giờ nhân bằng tốt nghiệp đợt ngày 11/8 - 13/8/2020 khóa Trung cấp năm 2018-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận