Logo Website 2020

NƠI GHI NHẬN NHỮNG PHẢN ÁNH/GÓP Ý VỀ NHÀ TRƯỜNG

Phản hồi

Nội dung phản hồi / góp ý được ghi nhận từ cổng thông tin của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

  • Để tiện cho việc xưng hô khi giải quyết các vấn đề Phản ánh/Góp ý
  • Tên đơn vị phản ánh/Góp ý
  • Dùng để trả lời phản hồi ý kiến của bạn

MỌI THÔNG TIN CẦN PHẢN ÁNH / GÓP CÓ THỂ GỬI VỀ

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Số 47, Cao Lõ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Điện thoại: 02838503120