Link Google Meets

LINK GOOGLE MEETS THAM GIA CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

(các bạn có thế sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm kiếm lớp nhanh hơn)

STTKhoaTên phòngTên Lớp nghềTên lớp Văn hóaMã Google MeetsGhi chú
1CKXDPhòng học 19CĐ19CK1meet.google.com/owm-mswj-sfo
2CKXDPhòng học 20CĐ19O1meet.google.com/rhs-tkem-rvd
3CKXDPhòng học 21CĐ19O2meet.google.com/bjt-axgq-sgz
4CKXDPhòng học 34CĐ20A-CNKTCKmeet.google.com/gmp-sjag-xac
5CKXDPhòng học 35CĐ20A-CNKTOTO1meet.google.com/tea-wpbz-cpe
6CKXDPhòng học 36CĐ20A-CNKTOTO2meet.google.com/hxc-hwzf-rki
7CKXDPhòng học 37CĐ20C-CNKTOTOmeet.google.com/pxt-wegf-upf
8CKXDPhòng học 38CĐ20LT-CNKTCKmeet.google.com/rjh-syhz-ues
9CKXDPhòng học 82CĐ21A-CNKTCKmeet.google.com/kzm-misq-khs
10CKXDPhòng học 83CĐ21A-CNKTOTO1meet.google.com/got-zvsh-nvd
11CKXDPhòng học 84CĐ21A-CNKTOTO2meet.google.com/vkx-zfss-yns
12CKXDPhòng học 2TC20-BTSCOTO1VH2K4-Imeet.google.com/tcy-tzfb-aeq
13CKXDPhòng học 1TC20-BTSCOTO2VH1K4-Imeet.google.com/vzo-xwfk-ktb
14CKXDPhòng học 4TC20-BTSCOTO3VH4K4-Imeet.google.com/kjj-tkit-uqu
15CKXDPhòng học 6TC20-CNKTCKVH6K4-Imeet.google.com/gtt-qshi-utz
16CKXDPhòng học 3TC20-CNOTOVH3K4-Imeet.google.com/uve-akic-rpj
17CKXDPhòng học 64TC21 - CNKTCKmeet.google.com/ykd-yncx-izi
18CKXDPhòng học 65TC21-BTSCOTO1meet.google.com/zac-zbzc-bnj
19CKXDPhòng học 66TC21-BTSCOTO2meet.google.com/pcg-hpyt-hoe
20CNTTPhòng học 22CĐ19ĐH1meet.google.com/kgw-iiau-jox
21CNTTPhòng học 39CĐ20A-CNKTMTmeet.google.com/sis-ohii-jcy
22CNTTPhòng học 40CĐ20A-TKĐHmeet.google.com/eeb-fwsj-vaq
23CNTTPhòng học 42CĐ20LT-TKĐHmeet.google.com/xfd-hcpq-zry
24CNTTPhòng học 41CĐ20LT-THUDmeet.google.com/vir-zseo-qsv
25CNTTPhòng học 87CĐ21A-TKĐHmeet.google.com/mck-abxj-mxo
26CNTTPhòng học 8TC20-CNKTMTVH8K4-Imeet.google.com/csb-wyxr-kww
27CNTTPhòng học 9TC20-QTMVH8K4-Imeet.google.com/oor-isyh-fsq
28CNTTPhòng học 11TC20-TKĐH1VH10K4-Imeet.google.com/fwe-fkxc-amn
29CNTTPhòng học 7TC20-TKĐH2VH7K4-Imeet.google.com/nnh-scbx-ytx
30CNTTPhòng học 10TC20-THUDVH9K4-Imeet.google.com/khv-ntdn-wzm
31CNTTPhòng học 67TC21 - CNKTPCMTmeet.google.com/kcf-dydn-gnx
32CNTTPhòng học 70TC21 - QTMMTmeet.google.com/ezh-srvu-nvc
33CNTTPhòng học 68TC21 - TKĐHmeet.google.com/vui-tvsi-qym
34CNTTPhòng học 69TC21 - THUDmeet.google.com/the-rvxf-mny
35DLKSPhòng học 23CĐ19QTNH1meet.google.com/mtx-ncpt-tra
36DLKSPhòng học 24CĐ19QTNH-LTmeet.google.com/ujm-araq-zei
37DLKSPhòng học 46CĐ20A-QTNH_DVAUmeet.google.com/zpf-ihhs-xnt
38DLKSPhòng học 47CĐ20C-QTNH_DVAUmeet.google.com/hie-drnb-evv
39DLKSPhòng học 61CĐ20LT-QTNH-DVAUmeet.google.com/etu-tkrw-ggh
40DLKSPhòng học 88CĐ21A-QTNH-DVAUmeet.google.com/mwd-nbek-mta
41DLKSPhòng học 60TC20-HDDLmeet.google.com/oiy-wwmz-uwq
42DLKSPhòng học 14TC20-KTCBMA1VH2K4-IIImeet.google.com/tti-svvc-egn
43DLKSPhòng học 13TC20-KTCBMA2VH1K4-IIImeet.google.com/qkc-djnd-zbh
44DLKSPhòng học 16TC20-NVNHKS1VH4K4-IIImeet.google.com/asz-zdfc-gks
45DLKSPhòng học 15TC20-NVNHKS2VH3K4-IIImeet.google.com/sjp-ddrd-uci
46DLKSPhòng học 72TC21 - HDDLmeet.google.com/jju-rzor-izw
47DLKSPhòng học 73TC21 - HDDL - CVAmeet.google.com/oyi-pnaq-ieh
48DLKSPhòng học 74TC21- NVNHKSmeet.google.com/bjg-dayr-stz
49DLKSPhòng học 75TC21-KTCBMA1meet.google.com/bhm-qsrd-pgg
50DLKSPhòng học 76TC21-KTCBMA2meet.google.com/uwe-rdmt-ftz
51ĐĐTPhòng học 43CĐ20A-CNKTCĐTmeet.google.com/xqj-xvcd-asw
52ĐĐTPhòng học 44CĐ20B-ĐCN, CĐ20C-ĐCNmeet.google.com/atk-ninj-fay
53ĐĐTPhòng học 5TC20-CNKTCĐTVH5K4-Imeet.google.com/ecp-tahu-tek
54ĐĐTPhòng học 59TC20-ĐCNVH5K4-Imeet.google.com/wej-qatb-mez
55ĐĐTPhòng học 71TC21 - ĐCN&DDmeet.google.com/fgp-kbof-vry
56KTLPhòng học 25CĐ19KT1meet.google.com/vsg-iysg-kiz
57KTLPhòng học 26CĐ19QTKD1meet.google.com/iff-ewih-mqp
58KTLPhòng học 48CĐ20A-KTmeet.google.com/smu-egit-bwz
59KTLPhòng học 49CĐ20A-QTKDmeet.google.com/axo-dsxd-wcz
60KTLPhòng học 50CĐ20C-KTmeet.google.com/bro-uhqb-hji
61KTLPhòng học 89CĐ21A-KTmeet.google.com/bcp-ycyu-qju
62KTLPhòng học 90CĐ21A-QTKDmeet.google.com/zdd-hesu-dem
63KTLPhòng học 12TC20-KTDNVH11K4-Imeet.google.com/aim-yunm-awp
64KTLPhòng học 62TC20-QLDNHọc chung phòng với TC20KTDNmeet.google.com/eur-maye-qxq
65KTLPhòng học 77TC21 - KTDNmeet.google.com/aav-xuvs-hom
66NNPhòng học 27CĐ19TA1meet.google.com/rbv-qxxn-khi
67NNPhòng học 51CĐ20A-TAmeet.google.com/hex-uhiy-ttv
68NNPhòng học 91CĐ21A-TAmeet.google.com/cxh-ioms-zkp
69SPMNNCPhòng học 28CĐ19CSSĐ1meet.google.com/ari-tcme-btx
70SPMNNCPhòng học 52CĐ20A-CSSĐmeet.google.com/cqm-hbzy-ygn
71SPMNNCPhòng học 18TC20-TMCSSĐ1VH6K4-IIImeet.google.com/heb-guey-tk
72SPMNNCPhòng học 17TC20-TMCSSĐ2VH5K4-IIImeet.google.com/rjz-iikj-tza
73SPMNNCPhòng học 78TC21 - TMCSSĐ1meet.google.com/dsu-sqyg-yoc
74SPMNNCPhòng học 79TC21 - TMCSSĐ2meet.google.com/xih-rqyu-xpx
75YDPhòng học 45CĐ18ĐD1meet.google.com/stc-mnzp-xbv
76YDPhòng học 63CĐ18ĐD2meet.google.com/ogq-irpw-khi
77YDPhòng học 29CĐ19D1meet.google.com/wtb-ktbt-zhy
78YDPhòng học 30CĐ19D2meet.google.com/aqf-oyus-rrg
79YDPhòng học 31CĐ19D3meet.google.com/cuj-xxjc-fea
80YDPhòng học 32CĐ19ĐD1meet.google.com/syg-quek-dda
81YDPhòng học 33CĐ19ĐD2meet.google.com/kzx-hbah-tpe
82YDPhòng học 53CĐ20A-D1meet.google.com/wxk-irbi-vft
83YDPhòng học 54CĐ20A-D2meet.google.com/bfo-zfsm-zan
84YDPhòng học 55CĐ20A-ĐD1meet.google.com/cei-hiid-ear
85YDPhòng học 56CĐ20A-ĐD2meet.google.com/dfn-vnso-mdo
86YDPhòng học 57CĐ20A-ĐD3meet.google.com/ddm-isir-jwy
87YDPhòng học 58CĐ20A-HSmeet.google.com/egv-jkjd-cwr
88YDPhòng học 95CĐ21A-D1meet.google.com/nfz-vxyd-bos
89YDPhòng học 96CĐ21A-D2meet.google.com/bac-ujpm-gmq
90YDPhòng học 92CĐ21A-ĐD1meet.google.com/qgf-chub-vhv
91YDPhòng học 93CĐ21A-ĐD2meet.google.com/nfu-ihkd-jbn
92YDPhòng học 94CĐ21A-ĐD3meet.google.com/ejw-qzfb-vwg

LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ

5 2 đánh giá
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận