GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Khoa Du lịch- Khách sạn được thành lập năm 2007 ban đầu với 3 chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn.
Hiện nay khoa đã có 4 chuyên ngành với 3 hệ đào tạo : Cao đẳng, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và trung cấp bao gồm:
Hệ cao đẳng có các ngành: Hướng dẫn Du lịch, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Hệ Trung cấp có các ngành: Hướng dẫn Du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn.
Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng có các ngành: Hướng dẫn Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.