KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN


GIỚI THIỆU VỀ KHOA

– Khoa Du lịch- Khách sạn được thành lập năm 2007 ban đầu với 3 chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn.
– Hiện nay khoa đã có 5 chuyên ngành với 3 hệ đào tạo : Cao đẳng , liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và trung cấp bao gồm: Cao đẳng Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng có các ngành : Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và Hệ trung cấp gồm: Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn.
– Tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa;
– Giảng dạy các lớp của khoa quản lý và môn chung của các khoa trong Trường;

Xem thêm