Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 01 tháng 9 năm 2018 theo quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn của Hiệu trưởng nhà trường

– Tổ chức, quản lý các chương trình ngoại ngữ, tin học, kỹ năng cho các bậc học Trung cấp, Cao đẳng theo quy định của Nhà trường;
– Xây dựng và quản lý đề cương, giáo trình cho các chương trình đào tạo ngắn hạn của Trung tâm;
– Tổ chức và chủ trì các hoạt động: coi thi, chấm thi, công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học và đề xuất cấp chứng chỉ tin học cho học viên theo quy định của Nhà trường;
– Xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác đào tạo về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng với các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về hợp tác đào tạo;
– Phụ trách chiêu sinh các lớp giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ quốc tế theo nhu cầu của người học.
– Phụ trách chiêu sinh và giảng dạy các lớp ngắn hạn về tin học theo nhu cầu của người học.
– Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các trung tâm, cơ sở đào tạo Ngoại ngữ- Tin học khác để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
– Giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị phục vụ giảng dạy Ngoại ngữ, Tin học theo qui định của nhà trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám Hiệu Nhà trường.

» Sứ mệnh:
Trở thành một trong những Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ – Tin học có chất lượng, uy tín và là lựa chọn hàng đầu của học viên trong và ngoài nhà trường.
» Tầm nhìn:
Với mục tiêu nâng cao năng lực trình độ Ngoại ngữ – Tin học cho đội ngũ tri thức Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0, với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập trong khu vực và quốc tế thông qua việc giao tiếp, sử dụng thành thạo Ngoại ngữ – Tin học.

Chương trình tiếng Anh: Trung tâm tổ chức ôn luyện và thi các lớp trình độ A1, A2 (theo khung tham chiếu chung Châu Âu) dành cho sinh viên, học viên của trường để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường. Tổ chức các lớp ôn luyện các chứng chỉ quốc tế căn bản đến nâng cao. Tổ chức các lớp chuyên đề tiếng Anh như: tiếng Anh giao tiếp, Phát âm, Viết tiếng Anh trong kinh doanh, Viết luận tiếng Anh,… Chương trình đào tạo tiếng Anh được xây dựng theo hướng hiện đại, giáo trình luôn được cập nhật, đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, thời gian linh hoạt, phù hợp với trình độ của học viên. Sau khi hoàn thành khóa học, người học hoàn toàn đủ khả năng thi và đạt chứng chỉ tiếng Anh theo trình độ đã đăng ký.
Chương trình Tin học: Trung tâm tổ chức ôn luyện và thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin căn bản và dành cho học sinh, sinh viên nhà trường để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà trường. Đồng thời, Trung tâm tổ chức đào tạo các chương trình ngắn hạn các chuyên đề về lắp ráp và bảo trì máy tính, thiết kế web, soạn giáo án điện tử, thiết kế đồ họa, xử lý ảnh …..nhằm giúp học sinh, sinh viên bồi dưỡng thêm kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. Chương trình đào tạo Tin học và các lớp chuyên đề được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng nhóm ngành, cung cấp đầy đủ kiến thức căn bản và kiến thức nâng cao đảm bảo cho học viên có thể sử dụng Công nghệ Thông tin như một phương tiện để hoàn thành các công việc chuyên môn đặc thù trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ.
Bên cạnh việc tổ chức, quản lý, đào tạo về tin học, ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn còn thực hiện liên kết đào tạo, quan hệ hợp tác với các ngành, các tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển các hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.