Banner Web CdbkCÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTHỜI GIAN ĐÀO TẠO
1Điều dưỡng67203013 năm
2Dược67202013 năm

 

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH HỆ 01 NĂM

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTHỜI GIAN ĐÀO TẠO
01Y sĩ572010101 năm