CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTHỜI GIAN ĐÀO TẠO
1Thiết kế thời trang65402061.5 năm
2Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống68102051.5 năm
3Điện công nghiệp65202271.5 năm
4Kế toán63403011.5 năm
5Công nghệ kỹ thuật cơ khí65102011.5 năm
6Hướng dẫn du lịch68101031.5 năm
7Tin học ứng dụng64802051.5 năm
8Công nghệ kỹ thuật ô tô65102021.5 năm
9Công nghệ kỹ thuật cơ khí64801051.5 năm
10Thiết kế đồ họa62104021.5 năm
11Quản trị mạng máy tính64802091.5 năm