Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất; trực tiếp quản lý việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện công tác mua sắm và quản lý tài sản toàn trường.

1. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Nhà trường;
2. Phối hợp các bộ phận trong trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị.
3. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm tài sản; trang thiết bị; nguyên phụ liệu theo kế hoạch của các bộ phận trực thuộc, bảo vệ tài sản hiện hữu của Nhà trường theo đúng qui định;
4. Phối hợp với các bộ phận thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị; bảo đảm việc cấp phát văn phòng phẩm;
5. Tổ chức thực hiện quy hoạch, điều chuyển và quản lý về cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ trong trường theo phân công của Hiệu trưởng;
6. Xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh; an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các bộ phận trực thuộc Nhà trường;
7. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Nhà trường; xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn;
8. Trực tiếp giao dịch với các cơ quan của thành phố và địa phương như: điện lực, cấp nước, bưu chính viễn thông, công trình đô thị để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan. Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường và trên địa bàn; giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;
9. Quản lý, điều động xe ô tô của Nhà trường theo quy định;
10. Thực hiện cung ứng vật tư, văn phòng phẩm, đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn.
11. Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường.
12. Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
13. Tư vấn mua sắm và trực tiếp quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường.
14. Tham mưu Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ