Mã MHTên môn họcSố tín chỉ
ICác môn học chung13
MH01Giáo dục Chính trị2
MH02Giáo dục Pháp Luật1
MH03Giáo dục quốc phòng - An ninh2
MH04Giáo dục thể chất1
MH05Kỹ năng giao tiếp1
MH06Ngoại ngữ (tiếng anh)4
MH07Tin Học2
IICác môn học chuyên môn56
II.1Môn học, mô đun cơ sở ngành12
MH08Tin học văn phòng3
MH09Lập trình căn bản3
MH10Mạng căn bản3
MH11Lắp ráp và cài đặt máy tính3
II.2Môn học, mô đun chuyên ngành44
MH12An toàn lao động2
MH13Excel ứng dụng3
MH14Hệ quản trị cơ sở dữ liệu3
MH15Nghiệp vụ văn phòng2
MH16Thiết kế website3
MH17Ứng dụng tiện ích Internet cho văn phòng1
MH18Lập trình web4
MH19Lập trình Windows4
MH20Thực tập công tác văn phòng2
MH21Thực tập thiết kế quảng cáo,website3
MH22Thực tập tốt nghiệp5
MH23SQL3
MH24PTTKHT2
MH25CSDL2
MH26CTDL2
MH27Đồ hoạ thiết kế Web3
Tổng cộng69
HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ