• Giới thiệu sơ lược về ngành nghề: Tài chính ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp và toàn diện về lĩnh vực tài chính như: phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; Nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn sâu về phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính. Bên cạnh đó, người học còn được rèn luyện về bản lĩnh và khả năng tự nghiên cứu khi gặp vấn đề mới, đối đầu và ứng biến nhạy bén khi có rủi ro phát sinh liên quan đến tài chính, tiền tệ.
  • Nhu cầu đào tạo: Hầu hết các tổ chức đều có hoạt động liên quan đến tài chính, tài chính là một phần không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động nào của một tổ chức, một đơn vị. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không chỉ làm việc tại các ngân hàng mà còn có thể làm việc ở các tổ chức khác như: Cục thuế, hải quan, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng hoặc làm nhân viên kinh doanh của các công ty…; Công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán; Công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.vì thế nhu cầu về nguồn nhân lực tài chính ngân hàng là đều cần thiết.
  • Năng lực đào tạo: Những sinh viên của chuyên ngành Tài chính ngân hàng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một chuyên viên tín dụng ngân hàng, chuyên viên kinh doanh tiền tệ, chuyên viên quản trị rủi ro tài sản-nguồn vốn, chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp, chuyên viên định giá tài sản,…
  • Hệ đào tạo: Cao đẳng
  • Hình thức đào tạo: Chính quy
STTTên môn họcTổng số tín chỉSố tiết lý thuyếtSố tiết thực hành
HỌC KỲ 1
1Pháp luật22010
2Giáo dục thể chất2555
3Giáo dục quốc phòng - An ninh34035
4Kỹ năng giao tiếp11020
5Nguyên lý kế toán23030
6Nguyên lý thống kê23015
7Kinh tế vi mô23015
8Luật ngân hàng11515
HỌC KỲ 2
1Ngoại ngữ ( Tiếng Anh)54575
2Tài chính tiền tệ23030
3Nghiệp vụ hành chính văn phòng23015
4Kế toán tài chính 33045
5Tài chính doanh nghiệp33045
HỌC KỲ 3
1Chính trị44530
2Tin học31560
3Kinh tế vĩ mô23015
4Marketinh ngân hàng23030
5Tín dung ngân hàng23030
6Thực hành tài chính ngân hàng2090
HỌC KỲ 4
1Thuế23030
2Thương mại điện tử23030
3Nghiệp vụ ngân hàng thương mại33045
4Hệ thống thông tin ngân hàng21545
5Thực tập nghề nghiệp40180
6Tự chọn 1 (thẩm định tín dụng)23015
HỌC KỲ 5
1Kế toán ngân hàng33045
2Phân tích báo cáo tài chính23030
3Thanh toán quốc tế23030
4Thực tập tốt nghiệp50225
5Tự chọn 2 (Bảo hiểm)23015
  1. Về kiến thức:
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính – tiền tệ theo yêu cầu của nhân viên cao đẳng tài chính ngân hàng.
– Vận dụng được các kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Vận dụng được kiến thức tin học vào công tác quản lý tài chính tại ngân hàng.
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về tài chính thuộc chuyên ngành tài chính ngân hàng.
– Tiếng Anh: đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
  1. Về kỹ năng:
– Đánh giá được các chỉ tiêu tài chính trong tài chính ngân hàng.
– Lập các chứng từ, sổ sách theo quy định.
– Vận dụng được các phần mềm kế toán, mô hình tài chính trong phân tích tài chính ngân hàng.
– Soạn thảo văn bản hành chính, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
  1. Thái độ, giá trị, thiên hướng:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Có thiên hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp.
  1. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:
     – Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Tác nghiệp thành thạo các nghiệp vụ tài chính đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được đảm nhận.
– Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công việc như: nghiệp vụ tài chính ngân hàng, phân tích tài chính, nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ quỹ, nhân viên kho.
– Sử dụng được tin học, ngoại ngữ trong công tác tài chính, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình này được cấp bằng cao đẳng tài chính ngân hàng, có thể đảm nhận các vị trí nhân viên trong lĩnh tài chính ở các ngân hàng trong nước và nước ngoài như: chuyên viên tín dụng ngân hàng, chuyên viên kinh doanh tiền tệ, chuyên viên quản trị rủi ro tài sản-nguồn vốn, và nhân viên văn phòng, …

Đang cập nhật thông tin…