» Giới thiệu sơ lược về ngành nghề
Chương trình cao đẳng nghề liên thông Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác…) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự… Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng trong phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Thiết kế, sắp xếp được một ca sản xuất/phục vụ khách tại nhà hàng.
» Nhu cầu đào tạo
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại vị trí nhân viên lễ tân, buồng, nhà hàng, pha chế…ngành nhà hàng, khách sạn.
» Năng lực đào tạo
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

» Hệ đào tạo: Cao đẳng liên thông
» Hình thức đào tạo: Chính quy 1,5 năm

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ)

MÃ MHTÊN MÔN HỌCTÍN CHỈ
ICÁC MÔN CHUNG8
MH01Giáo dục chính trị2
MH02Pháp luật1
MH03Giáo dục thể chất1
MH04Giáo dục quốc phòng - an ninh2
MH05Tin học1
MH06Ngoại ngữ (Tiếng Anh)2
IICÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH23
II.1CÁC MÔN CƠ SỞ10
MH07Quản trị tổ chức hội nghị và sự kiện2
MH08Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn2
MH09Xây dựng thực đơn2
MH10Quản trị tiệc2
MH11Quản trị nhân sự2
II.2CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH13
MH12Anh văn chuyên ngành2
MH13Nghiệp vụ chế biến món ăn1
MH14Kỹ thuật chế biến các món ăn Âu1
MH15Kỹ thuật chế biến các món ăn Á1
MH16Thực tập nghiệp vụ bar2
MH17Nghiệp vụ khách sạn3
MH18Thực tập tốt nghiệp khách sạn3
TỔNG CỘNG31

1. Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Giải thích được các yêu cầu về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Nhận biết được các hình thức phục vụ: ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác;
+ Xác định chính xác và kiểm tra, đánh giá được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng;
+ Giải thích được các kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức công việc trong nghề quản trị nhà hàng như: quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức sản xuất và phục vụ, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, hạch toán định mức;
+ Nhận thức và tiếp cận được các kiến thức về quản trị một cơ sở kinh doanh ăn uống trong cơ chế thị trường;
+ Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng trong phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Thiết kế, sắp xếp được một ca sản xuất/phục cụ khách tại nhà hàng;
+ Định mức được nhân công, nguyên liệu, chi phí để quá trình phục vụ khách diễn ra liên tục, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất và đạt hiệu quả cao.
+ Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
2. Kỹ năng:
+ Đón tiếp khách thân thiện, đúng quy trình;
+ Tổ chức được quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
+ Lựa chọn và tổ chức triển khai linh hoạt các phương án phục vụ khách ăn uống theo yêu cầu của khách và thực tế nơi làm việc;
+ Pha chế được các loại đồ uống cơ bản;
+ Thao tác phục vụ khách ăn uống thành thạo, đúng tiêu chuẩn phù hợp với các với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
+ Tính toán, xây dựng được thực đơn theo yêu cầu và tư vấn khách lựa chọn thực đơn phù hợp;
+ Tổ chức được các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ trong nhà hàng, giám sát công việc của các nhóm phục vụ;
+ Kiểm tra được các chỉ tiêu chất lượng phục vụ ăn uống và thực hiện quá trình đánh giá chất lượng;
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;
+ Tính toán và định mức chính xác về nhân công, chi phí, trang thiết bị, dụng cụ trên cơ sở điều kiện thực tế của doanh nghiệp;
+ Giám sát được việc thực hiện các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách ăn uống;
+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong thời gian làm việc;
+ Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn;
+ Tìm được việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
+ Tiếng Anh: A2
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có được năng lực làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công việc nhà hàng; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp học có thể:
+ Trực tiếp tham gia quản lý, phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trong nước hoặc nước ngoài.
+ Làm kỹ thuật viên nghiệp vụ Bàn, Bar;
+Nhân viên phòng
+ Giám sát viên nghiệp vụ Bàn, Bar;
+ Trợ lý giám đốc nhà hàng, khách sạn.
+Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

Đang cập nhật thông tin…