» Giới thiệu sơ lược về ngành nghề
Chương trình cao đẳng Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác…) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự… Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng trong phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Thiết kế, sắp xếp được một ca sản xuất/phục vụ khách tại nhà hàng.
Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh cơ bản, biết vận dụng và thực hành thành thạo các công việc chuyên môn trong nghề Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
» Nhu cầu đào tạo
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại vị trí nhân viên lễ tân, buồng, nhà hàng, pha chế…ngành nhà hàng, khách sạn.
» Năng lực đào tạo
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

» Hệ đào tạo: Cao đẳng
» Hình thức đào tạo: Chính quy 2,5 năm

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ)

Mã MH/Tên môn học/mô đunSố tín chỉ
ICác môn học chung/ đại cương20
MH 01Chính trị4
MH 02Pháp luật2
MH 03Giáo dục thể chất2
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh3
MH 05Tin học3
MH 06Ngoại ngữ (Anh văn)5
MH 07Kỹ năng giao tiếp1
IICác môn học chuyên môn63
II.1Môn học cơ sở20
MH08Tổng quan du lịch và khách sạn2
MH09Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch2
MH10Nghiệp vụ lưu trú2
MH11Văn hóa ẩm thực2
MH12Nghiệp vụ thanh toán1
MH13Marketing nhà hàng, khách sạn2
MH14Quản trị nhà hàng2
MH15Quản trị hội nghị và tổ chức sự kiện2
MH16Quản trị tiệc2
MH17Quản trị nhân sự2
MH18Môi trường và an toàn an ninh trong nhà hàng, khách sạn1
II.2Môn học chuyên môn39
MH19Anh văn chuyên ngành2
MH20Nghiệp vụ nhà hàng4
MH21Thực tập nghiệp vụ nhà hàng2
MH22Nghiệp vụ lễ tân3
MH23Nghiệp vụ bar cơ bản4
MH24Nghiệp vụ bar cơ nâng cao3
MH25Nghiệp vụ buồng2
MH26Thực tập Nghiệp vụ buồng3
MH27Quản lý thức uống3
MH28Kiến tập nghiệp vụ Lễ tân, Buồng, Nhà hàng tại Khách sạn và Resort.2
MH29Nghiệp vụ chế biến món ăn2
MH30Kỹ thuật chế biến các món ăn Âu2
MH31Kỹ thuật chế biến các món ăn Á2
MH32Thực tập tốt nghiệp5
II.3Môn học tự chọn4
MH33Sinh lý dinh dưỡng2
MH34Xây dựng thực đơn2
Tổng cộng83

1. Kiến thức:
+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Giải thích được các yêu cầu về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Nhận biết được các hình thức phục vụ: ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác;
+ Xác định chính xác và kiểm tra, đánh giá được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng;
+ Giải thích được các kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức công việc trong nghề quản trị nhà hàng như: quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức sản xuất và phục vụ, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, hạch toán định mức;
+ Nhận thức và tiếp cận được các kiến thức về quản trị một cơ sở kinh doanh ăn uống trong cơ chế thị trường;
+ Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng trong phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Thiết kế, sắp xếp được một ca sản xuất/phục cụ khách tại nhà hàng;
+ Định mức được nhân công, nguyên liệu, chi phí để quá trình phục vụ khách diễn ra liên tục, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất và đạt hiệu quả cao.
+ Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
2. Kỹ năng:
+ Đón tiếp khách thân thiện, đúng quy trình;
+ Tổ chức được quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
+ Lựa chọn và tổ chức triển khai linh hoạt các phương án phục vụ khách ăn uống theo yêu cầu của khách và thực tế nơi làm việc;
+ Pha chế được các loại đồ uống cơ bản;
+ Thao tác phục vụ khách ăn uống thành thạo, đúng tiêu chuẩn phù hợp với các với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
+ Tính toán, xây dựng được thực đơn theo yêu cầu và tư vấn khách lựa chọn thực đơn phù hợp;
+ Tổ chức được các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ trong nhà hàng, giám sát công việc của các nhóm phục vụ;
+ Kiểm tra được các chỉ tiêu chất lượng phục vụ ăn uống và thực hiện quá trình đánh giá chất lượng;
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;
+ Tính toán và định mức chính xác về nhân công, chi phí, trang thiết bị, dụng cụ trên cơ sở điều kiện thực tế của doanh nghiệp;
+ Giám sát được việc thực hiện các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách ăn uống;
+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong thời gian làm việc;
+ Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn;
+ Tìm được việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
+ Tiếng Anh: A2
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có được năng lực làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công việc nhà hàng; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp học có thể:
+ Trực tiếp tham gia quản lý, phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trong nước hoặc nước ngoài.
+ Làm kỹ thuật viên nghiệp vụ Bàn, Bar;
+ Giám sát viên nghiệp vụ Bàn, Bar;
+ Làm tổ trưởng Bàn, Bar tại các nhà hàng khách sạn;
+ Trợ lý giám đốc nhà hàng, khách sạn.
+ Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

Đang cập nhật thông tin

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ