Mã MHTên môn họcSố tín chỉ
ICác môn học chung/đại cương13
MH 01Giáo dục Chính trị2
MH 02Pháp luật1
MH 03Giáo dục thể chất1
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh2
MH 05Tin học2
MH 06Ngoại ngữ ( Anh văn)4
MH 07Kỹ năng giao tiếp1
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành/ nghề51
II.1Môn học, mô đun cơ sở15
MH08Tin học văn phòng3
MH09Mạng căn bản3
MH10An toàn lao động2
MH11Lắp ráp và cài đặt máy tính3
MH12Điện căn bản2
MH13Thiết kế website2
II.2Môn học, mô đun chuyên môn ngành / nghề36
MH14Quản trị hệ điều hành Window Server cơ bản3
MH15An toàn và bảo mật thông tin3
MH16Hệ thống camera an ninh3
MH17Thiết bị mạng (CCNA)2
MH18Sửa chữa bảo trì máy tính3
MH19Thiết kế và cấu hình mạng LAN3
MH20Quản trị hệ điều hành Window Server nâng cao3
MH21Triển khai hệ thống Mail server2
MH22Hệ điều hành Linux3
MH23Thực hành mạng2
MH24Thực hành sửa chữa bảo trì máy tính2
MH25Thực hành bảo trì hệ thống mạng2
MH26Thực tập tốt nghiệp5
Tổng cộng64
HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ