– Giới thiệu sơ lược về ngành nghề: Chương trình đào tạo ngành Quản lý doanh nghiệp trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học có sự phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế – xã hội trong thời kỳ hội nhập.
Có khả năng nắm vững kiến thức và thực hành thành thạo kỹ năng cơ bản đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được giao, có khả năng vận dụng được những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.
– Nhu cầu đào tạo: Hầu hết các tổ chức đều có hoạt động kinh doanh, và với một lượng lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam, vì thế nhu cầu về người có trình độ chuyên môn về quản trị kinh doanh là cần thiết và rất lớn.
– Năng lực đào tạo: Học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính – tiền tệ theo yêu cầu của ngành quản trị kinh doanh. Vận dụng được các kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách. Vận dụng được kiến thức tin học vào công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Hiểu được những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh, marketing, tài chính thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh.

– Hệ đào tạo: Trung cấp
– Hình thức đào tạo: Chính quy, 02 năm.

» Thời gian đào tạo: 4 học kỳ (2 năm)

STTTên môn họcTổng số tín chỉSố tiết lý thuyếtSố tiết thực hành
HỌC KỲ 1
1Giáo dục Chính trị301515
2Pháp luật15105
3Giáo dục thể chất30525
4Giáo dục quốc phòng - An ninh452025
5Tin học451530
6Kỹ năng giao tiếp301020
7Tài chính tiền tệ453015
8Kinh tế vi mô453015
9Luật kinh tế301515
10Marketing căn bản603030
HỌC KỲ 2
1Ngoại ngữ ( Anh văn)904545
2Nguyên lý kế toán603030
3Nguyên lý thống kê453015
4Quản trị học453015
5Quản trị Chiến lược603030
6Thực tập Marketing90090
HỌC KỲ 3
1Nghiệp vụ hành chính văn phòng453015
2Kế toán tài chính753045
3Quản trị tài chính 603030
4Phân tích hoạt động kinh doanh603030
5Quản trị nguồn nhân lực453015
6Thực tập QTTC90090
HỌC KỲ 4
1Thực tập tốt nghiệp2250225

1. Về kiến thức:
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, luật pháp và tài chính – tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp quản lý doanh nghiệp.
– Vận dụng được các kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, như: kinh tế học, lý thuyết tiền tệ tín dụng, thống kế kinh tế và giải thích được những kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh.
– Áp dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy tính.
– Tiếng Anh: đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc Toeic 250 hoặc tương đương.
– Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
2. Về kỹ năng:
– Áp dụng để tham gia xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
– Vận dụng thành thạo các kỹ năng nhân sự
– Khai thác dữ liệu và sử dụng các phần mềm hành chính văn phòng.
– Lập và phân tích các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lên kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp.
– Áp dụng để thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
– Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
– Hiểu được kỹ năng giao tiếp cơ bản.
– Soạn thảo văn bản hành chính, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
3. Thái độ, giá trị, thiên hướng:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Có thiên hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp.
4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:
– Làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong điều kiện làm việc thay đổi; có thái độ phục vụ và trách nhiệm công dân. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.
– Đánh giá được hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện công việc.

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình này được cấp bằng Trung cấp Quản lý doanh nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí nhân viên trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp ở các công ty trong nước như:
– Quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất.
– Quản trị tài chính, quản trị chiến lược.

Đang cập nhật thông tin…