– Giới thiệu sơ lược về ngành nghề
Người học được trang bị kiến thức, chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, nhà hàng. Kỹ năng cơ bản về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt để có khả năng độc lập hoặc làm việc theo nhóm tại bộ phận lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. Khi có cơ hội thăng tiến người học có thể đảm nhận các vị trí giám sát tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn.
– Nhu cầu đào tạo
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại vị trí nhân viên lễ tân, buồng, nhà hàng…ngành nhà hàng, khách sạn
– Năng lực đào tạo
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

» Hệ đào tạo: Trung cấp
» Hình thức đào tạo: Chính quy 02 năm

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)

Mã MHTên môn họcSố tín chỉ
ICác môn học chung/đại cương13
MH 01Giáo dục Chính trị2
MH 02Pháp luật1
MH 03Giáo dục thể chất1
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh2
MH 05Tin học2
MH 06Ngoại ngữ ( Anh văn)4
MH 07Kỹ năng giao tiếp1
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề41
II.1Môn học, mô đun cơ sở12
MH08Tổng quan lưu trú du lịch2
MH09Marketing Nhà hàng- Khách sạn2
MH10Nghiệp vụ thanh toán1
MH11Văn hóa ẩm thực2
MH12Giao tiếp trong kinh doanh du lịch2
MH13Môi trường và an toàn an ninh trong du lịch1
MH14Anh văn chuyên ngành2
II.2Môn học, mô đun chuyên môn nghề29
MH 15Lý thuyết nghiệp vụ phòng3
MH 16Thực hành nghiệp vụ phòng3
MH 17Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng3
MH 18Thực hành nghiệp vụ nhà hàng3
MH19Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân khách sạn2
MH20Thực hành nghiệp vụ lễ tân khách sạn1
MH21Lý thuyết nghiệp vụ Bar2
MH22Thực hành nghiệp vụ Bar2
MH23Kiến tập Nghiệp vụ Lễ tân, Buồng và Nhà hàng tại Khách sạn và Resort2
MH24Thực hành nghiệp vụ Bar nâng cao3
MH 25Thực tập tốt nghiệp5
Tổng Cộng54

1. Kiến thức:
+ Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của ngành khách sạn, tác động của ngành khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;
+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng;
+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
+ Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng;
+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;
+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;
+ Nhận biết các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
+ Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.
+ Tin học : Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
2. Kỹ năng:
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;
+ Quản lý được thời gian làm việc hiệu quả;
+ Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.
+ Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

+ Tiếng Anh: Đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc TOEIC 250 hoặc tương đương.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có được năng lực làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công việc. Có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

» Sau khi tốt nghiệp người học đủ khả năng làm việc tại các vị trí trực tiếp phục vụ khách tại khách sạn như: nhân viên lễ tân, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên đón tiếp khách tại nhà hàng; nhân viên phục vụ bàn, phục vụ rượu, nhân viên phục vụ buồng khách sạn.
» Nếu có cơ hội và kinh nghiệm nghề nghiệp có thể đảm nhận vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.
» Người học có thể học ở trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Đang cập nhật thông tin

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ